Sleva na tankování za nákup v Homeparku

Zaplatíme vám cestu na nákup

Sleva na tankování za nákup v Homeparku
Pozor, nepropásněte tuto nabídku. 
Nakupte 29. dubna mezi 9. a 21. hodinou v některém z obchodů v Homeparku Zličín za 1000 Kč a více. Účtenku si uschovejte a předložte jí po natankování na čerpací stanici AVIA XPress obsluze. Z ceny pohonných hmot vám bude ihned odečtena částka 100 Kč. Sleva bude poskytnuta prvním 400 zákazníkům a akce platí jen 29. dubna 2020.  Přijeďte na nákup do Homeparku Zličín a natankujte za výhodné ceny a ještě se slevou 100 Kč.

 

Pročtěte si, prosíme, stručná pravidla této marketingové akce:

1. Pořadatel

Pořadatelem akce je z pověření retail parku Homepark Zličín agentura Backstage Production s.r.o., se sídlem Dělnická 776/5, PSČ 170 00, IČ: 24709689

(dále jen „pořadatel“).

 

2. Termín a místo konání

Akce probíhá v rámci retail parku Homepark Zličín dne 29. dubna 2020 od 9. do 21 hod. (dále jen „doba konání“ a „místo konání“).

 

3. Účastníci

Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele soutěže. V případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání slevy, nebude slava udělena.

 

4. Princip a podmínky akce

Účastník se zapojí do akce tak, že dne 29. dubna 2020 v čase od 9 do 21 hod. nakoupí v některé z otevřených provozoven Homeparku Zličín za částku 1000 Kč a více. A zároveň dne 29. dubna 2020 v čase od 9 do 21 hod. natankuje pohonné hmoty na čerpací stanici AVIA XPress, která se nachází v Homeparku Zličín.

 

5. Sleva na pohonné hmoty ve výši 100 Kč

Slevu 100 Kč na pohonné hmoty získá účastník, který se zapojí do akce dle předchozího bodu, a předloží před placením obsluze čerpací stanice účtenku potvrzující splnění podmínky akce. Obsluha čerpací stanice účtenku zkontroluje, provede její archivaci, označí a odečte 100 Kč z částky, kterou má účastník zaplatit za tankování. Maximální počet slev, které mohou být v rámci akce poskytnuty je 400. Na jedno tankování může být uplatněna maximálně jedna sleva.

 

6. Zpracování osobních údajů

Účastí v akci a předložením účtenky obsluze ke kontrole souhlasí účastník s pořízením kopie předložené účtenky. Kopie účtenek bude pořadatel shromažďovat pro potřehy evidence slev a to po dobu maximálně 14 dní ode dne konání akce. Žádné osobní údaje nebudou v rámci akce shromažďovány.

 

7. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Rozhodnutí o uznání slevy je výlučným právem pořadatele a na slevu není právní nárok. Účastník bere na vědomí a svou účastí v akci souhlasí s tím, že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody či jiné majetkové i nemajetkové újmy způsobené využitím slevy. Slevu nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Vymáhání slevy soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno zde. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 

V Praze dne 26. dubna 2020

Lokalita Homepark Zličín

otevírací doba

Homepark Zličín - logo

HOMEPARK Zličín
po–ne
09:00–21:00

Tesco Extra Praha 5 Homepark Zličín - logo

Hypermarket TESCO Extra
po–ne
06:00–24:00

Ikea Praha 5 Zličín- logo

IKEA
po–ne
9:00-21:00

McDonald

McDonald’s McDrive
po–ne
07:00–23:00

Starbucks
po–ne
09:00–20:00

Jysk
po–ne
10:00-20:00