Informace o ochraně osobních údajů

Tyto informace o ochraně osobních údajů (dále jen „) Vám poskytuje  BNP Paribas Real Estate APM CR s.r.o., IČ:  48036099, se sídlem Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1 správce retail parku Homepark Zličín, Skandinávksá 15a, Praha 5, email: info@homeparkzlicin.cz, telefon 233 551 111 (dále jen „Homepark). Vnímáme, že je velmi důležité chránit OÚ, a proto dbáme na to, aby veškeré procesy zpracování OÚ probíhaly v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR), které platí v celé Evropské unii, a Zákonem o zpracování osobních údajů, který platí na území České republiky.

 

 

Práva subjektů údajů

Před zahájením konkrétního zpracování OÚ poskytujeme subjektům údajů veškeré informace o zpracování jejich OÚ a pro seznámení se s informačním textem volíme vždy takovou formu, která je pro subjekty údajů co nejméně zatěžující a která umožňuje, aby měl subjekt údajů tento informační text kdykoli k dispozici. Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním svých OÚ řadu práv, která u nás mohou uplatňovat. V příslušné žádosti je nezbytné uvést veškeré informace související s žádostí a dále pak dostatečné informace o subjektu údajů za účelem jeho jednoznačné identifikace. Vyplněnou žádost stačí poslat elektronicky či v listinné podobě na některý z našich výše uvedených kontaktních údajů. Každý subjekt údajů má také právo kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na: https://www.uoou.cz či na telefonním čísle: +420 234 665 111, e-mailové adrese: posta@uoou.cz či na poštovní adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Aktualizováno 1. 1. 2020

 

Lokalita Homepark Zličín

otevírací doba

Homepark Zličín - logo

HOMEPARK Zličín
po–ne
09:00–21:00

Tesco Extra Praha 5 Homepark Zličín - logo

Hypermarket TESCO Extra
po–ne
06:00–24:00

Ikea Praha 5 Zličín- logo

IKEA
po–ne
9:00-21:00

McDonald

McDonald’s McDrive
po–ne
07:00–23:00

Starbucks
po–ne
09:00–20:00

Jysk
po–ne
10:00-20:00